Sumitomo

Graafmachines van Sumitomo.

Sumitomo SH 290